OPIS
Prace budowlane.
ZAKRES REALIZACJI
- Roboty budowlane; - instalacje elektryczne.
Klient:North Food Polska S.A.
Lokalizacja:Outlet Park, Szczecin